Scrolla för att se mer
KlickaKlicka För att läsa mer
KlickaKlicka För att fortsätta

Rädda Barnen väljer Wavemaker

Dela

Rädda Barnen och Wavemaker i partnerskap
Efter en upphandling under årets första månader har Rädda Barnen valt Wavemaker som sin
mediebyrå. Pitchen genomfördes digitalt, på distans. Caroline Thunved, Rädda Barnens avdelningschef för Kommunikation och Insamling, var rädd att det skulle försvåra processen men är nu nöjd med utfallet:

Teamet på Wavemaker lyckades även på distans förmedla ett fantastiskt
engagemang. Det fanns en genuint positiv känsla och ett tydligt driv; vi kände att de verkligen ville jobba med oss och våra frågor. Det känns även bra att jobba med en nätverksbyrå som ligger långt framme i allt tekniskt, särskilt när cookies försvinner och utmaningarna blir både fler och svårare. Vi är förväntansfulla inför samarbetet där
vi tillsammans ska vi positionera Rädda Barnen avsevärt tydligare framöver. Medias del kommer bara bli viktigare, inte minst vad gäller att nå yngre målgrupper.

Wavemakers vice vd Lina Lindén är stolt över uppdraget, som innefattar att få svenskarnas
donationsvilja att öka:

Rädda Barnen är ett väldigt angeläget prestigeuppdrag, som ligger oss varmt om hjärtat. Barn och ungdomar är bland de som drabbas hårdast i alla kriser och
katastrofer och Rädda Barnen är otroliga i sin bredd. Från krig och hungersnöd till
mental ohälsa i spåren av coronakrisen med stängda skolor och inställda aktiviteter, Rädda Barnen gör så enormt mycket bra saker.

Uppdraget har redan inletts med en kampanj som lyfter fram just kampen mot ungdomars psykiska ohälsa och Rädda barnens samarbete med Tim Berglind Foundation, ett av flera initiativ som planeras för att öka engagemanget och föryngra givarbasen.

För mer info, vänligen kontakta:

Caroline Thunved
Avdelningschef | Kommunikation och Insamling
Rädda Barnen
070-248 74 00

Lina Lindén
COO
Wavemaker
070 172 94 81

Next up