Scroll to explore
ClickTap to break through
ClickTap to be fearless

เวฟเมคเกอร์จับมือกรุ๊ปเอ็มชี้ทางรอดแบรนด์ผ่าน FOCAL 2021

Share

เวฟเมคเกอร์ ร่วมกับ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทบริหารจักการการลงทุนทางด้านสื่อชั้นนำของโลกในเครือ ดับบลิวพีพี จัดงานสัมมนาการตลาดประจำปีภายใต้ชื่อ FOCAL โดยการจัดงานในปีนี้นับเป็นปีที่ 11 เพื่อสรุปประเด็นสำคัญสำหรับนักการตลาดในอีก 12 เดือนข้างหน้า

งานสัมมนา FOCAL 2021 ถูกจัดขึ้นภายใต้รูปแบบ Virtual Conference โดยมีนักการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร และกลุ่มพันธมิตรสื่อจากทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนกว่า 2,500 คน ซึ่งเวฟเมคเกอร์และกรุ๊ปเอ็มได้ร่วมกันนำเสนอ 4 ประเด็นสำคัญสำหรับนักการตลาดผ่าน 30 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

  • ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจจากโควิด-19
  • การใช้งานเทคโนโลยีและดาต้า เพื่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจ
  • การผสมผสานเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ
  • การเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายรวมถึงอีคอมเมิร์ซ เพื่อการขยายขีดจำกัดทางการตลาด

คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนา FOCAL ครั้งที่ 11 ว่า

กรุ๊ปเอ็ม ในฐานะกลุ่มบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจการบริหารจัดการสื่ออันดับหนึ่งของโลกมีความมุ่งมั่นและหน้าที่ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรามั่นใจในประสิทธิภาพการลงทุนทางด้านสื่อเพื่อเสริมสร้างยอดขาย อีกทั้งต้องการที่จะร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกภาคส่วนและกลุ่มธุรกิจกำลังประสบกับภาวะเศรฐษกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โควิด-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นักการตลาดและอุตสาหกรรมสื่อจึงต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เวฟเมคเกอร์จึงร่วมมือกับกรุ๊ปเอ็มทั้งในการจัดงานและให้การสนับสนุนการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค โดยในปีนี้ทางเวฟเมคเกอร์ได้ส่งคุณเกริก สถิรวงศ์วรรณ ผู้อำนวยการแผนกดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากร

คุณรัฐกร สืบสุข กรรมการผู้จัดการ เวฟเมคเกอร์ (ประเทศไทย) กล่าวเสริม

จากผลการศึกษาของกรุ๊ปเอ็ม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมืองเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ดียิ่งขึ้น สำหรับในปีนี้พบว่าโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากปีก่อนอย่างมาก ทั้งในด้านวิถีชีวิต การตัดสินใจซื้อ ตลอดจนช่องทางการซื้อสินค้า ซึ่งนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจต้องปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

โดยในงาน กรุ๊ปเอ็ม ได้นำเสนอผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคประจำปีภายใต้ชื่อ 2021 Consumers Untold ซึ่งเป็นการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภค กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำทางความคิด และแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของโควิดที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทัศนคติ การเลือกที่จะจับจ่ายซื้อของ และความสำคัญของอินเตอร์เน็ตกับผู้บริโภคชาวไทย

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด และแพน จรุงธนาภิบาล รองผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ร่วมกันเผยอินไซท์ล่าสุดของคนไทยว่า การระบาดอย่างต่อเนื่องของโควิด-19 ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องของการเงิน การงาน ความกังวลต่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพ ทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อและจับจ่ายที่มีความซับซ้อนขึ้น โดยผู้บริโภคหันกลับมาให้ความสำคัญกับผู้ขายและแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้มากกว่าการที่จะเสาะหาสินค้าที่มีราคาถูกบนโซเชียลมีเดีย

ทางด้านพฤติกรรมการเสพสื่อ พบว่าผู้บริโภคในแต่ละเจนเนอเรชั่นมีการใช้แพลตฟอร์มและสื่อโซเชียลในกลุ่มช่วงอายุของตนเองอย่างชัดเจน ทั้งนี้ รูปแบบการนำเสนอแบบคลิปวิดีโอสั้น ทั้งละคร ซีรียส์ตลก ข่าว หรือแม้กระทั่งผลงานที่ผลิตจากตัวผู้บริโภคเองกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคในทุกกลุ่มอายุ

คุณศิวัตรกล่าวเสริมอีกว่า

เมื่อนักการตลาดเข้าใจถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและช่องทางการซื้อที่เปลี่ยนไป ก็จะสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดอย่างผสมผสานให้สร้างสรรค์ พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่ออย่างชาญฉลาด เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องยอดขายในทุก ๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นแบบออฟไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ

Next up