Scroll for å utforske
KlikkKlikk for å bryte igjennom
KlikkKlikk for å være fryktløs

4 av 10 har planer om å benytte seg av tilbud under Black week

I en større undersøkelse gjennomført blant kunder hos Storo Storsenter sier 39% at de har planer om å benytte seg av tilbud i fysiske butikker under årets Black week.

På spørsmål om de benyttet seg av tilbud i fysisk butikk under fjorårets Black week svarer 30% at de faktisk gjorde det. Vi tror nok at dette er tall som ikke bare gjelder Storo Storsenter, men mer eller mindre gjenspeiler befolkningen forøvrig.

Økt intensjon om handel under Black week

Undersøkelsen viser en økt andel av de som har intensjon om å besøke fysisk butikk under Black week, og i tillegg en økt andel som sier de faktisk benyttet seg av tilbud i fysisk butikk det foregående året.

Dette kan være ulike forklaringer til dette. En forklaring kan være en post-korona-effekt ved at vi i 2021 fortsatt var litt mer tilbakeholden med besøk i butikker med mye folk. En annen forklaring kan være at vi i 2023 kjenner sterkere på at vi er inne i en «dyrtid», og derfor gir oss en   grunn til se etter de gode kjøpene – gjerne som en del av julehandelen.

Flere vil benytte nett enn fysisk butikk.

Samme undersøkelser viser nemlig at 43% har intensjon om å handle på nett under Black week, og det er altså en noe større andel enn de som har sagt de har intensjon om å handle i fysisk butikk.

Omtrent like mange sa også at de faktisk benyttet seg av tilbud på nett under fjorårets Black week. Vi ser altså for fysisk butikk et større gap mellom kundenes intensjon og hva de faktisk gjør enn hva ser for seg når det gjelder netthandel.

Virke-prognoser sier økt julehandel

Black week er også litt starten på julehandelen. Prognoser fra handelsorganisasjonen Virke sier at nordmenn i 2023 vil bruke 133 mrd på årets julehandel, en økning på 3% fra fjoråret.

Virke anslår at det vil bli handlet for 64,2 mrd i norske butikker og nettbutikker i november, og 69 mrd i desember.

Januar 2024 vil gi oss fasiten.

Next up