Scroll for å utforske
KlikkKlikk for å bryte igjennom
KlikkKlikk for å være fryktløs

Flytt visnings­opplevelsen til målgruppen

Kunde

Thon Eiendom

Marked

Norge

Positive Provocation

Det viktigste vi gjorde var å forflytte oss til målgruppen, og sammen med å ta i bruk innovativ teknologi, klarte vi å oppnå formålet med prosjektet. Vi skapte høyt engasjement og interesse for VR aktiveringen og Thon Eiendoms byggeprosjekt på Skårerløkka.

Del
Vår tilnærming
01.
Utfordring
1 / 3

Thon Eiendom er en del av Olav Thon Gruppen, og driver blant annet med prosjektering og salg av nybyggprosjekter. Markedsføring av nybyggprosjekter gjelder oftest bygg som ikke er ferdigstilt enda. For disse nybyggprosjektene settes det da gjerne opp et visningssenter i nær geografisk tilknytning til området hvor prosjektet skal ligge.

Hovedutfordringen til Thon Eiendom og andre utbygger av større boligprosjekter er at en over tid har opplevd en nedgang i besøk på deres ulike visningssenter i forbindelse med nye byggeprosjekter. En hypotese om hvorfor de opplever færre på visning er at det oppleves vanskelig for forbrukeren å komme seg dit og forbrukeren opplever å gå på visning som en tidkrevende prosess.

Skårerløkka, som er et av Thon Eiendoms boligprosjekter, ligger på Lørenskog hvor det også er flere andre utbyggere med konkurrerende boligprosjekter. På bakgrunn av de overnevnte utfordringer, ønsket Thon Eiendom å teste nye metoder for å fremme salg av boliger for dette boligprosjektet –og for læring.

02.
Innsikt+Strategi
1 / 2

I et boligmarked med høy konkurranse, hvor det blir stadig vanskeligere å skille seg ut, og der forbrukeren stiller høyere krav, er det viktig å kunne tilby brukervennlige visningsløsninger som gir kundene best mulig innsikt om og opplevelse av hvordan prosjektet vil fremstå når det er ferdigstilt.

Vi ønsker å skape en mer levende og effektiv visningsopplevelse, og som enkelt lar seg flytte til områder eller knutepunkter vi kan treffe flere i målgruppen.

Samtidig var det viktig med en strategi som kunne bidra til å holde kostnader på nivå med det etablerte budsjetter for en tradisjonell annonsering av prospekter.

Strategien var derfor å flytte visningsopplevelsen dit målgruppen var.

03.
Aktivering
1 / 2

Med de allerede eksisterende plantegninger, illustrasjoner og annen informasjon om Skårerløkka, skapte vi en virtuell visningsopplevelse i 3D som skulle være så virkelighetsnær som mulig. Det ble bygget inn forskjellige scener i 3D løsningen, som gjorde det mulig for målgruppen å bevege seg rundt i leiligheten og få en nærere opplevelse av de ulike rommene, utsikten og solforholdene.
 
Det unike var også å flytte visningsopplevelsen til et sted der målgruppen befinner seg. Valget falt i dette tilfelle naturlig på Triaden kjøpesenter, som ligger i nærhet til «Skårerløkka». Datoen var lørdag 29. februar. I forkant ble eventet annonsert via sosiale medier for å stimulere interessenter til å besøke Triaden denne dagen.  

På kjøpesenteret ble det satt opp en stand der målgruppen gjennom VR briller kunne oppleve 3D løsningen. I tillegg var det TV-skjermer tilstede som visualiserte det som ble vist inne i VR brillene, og som skapte interesse for de som sto i kø for å prøve eller forbipasserende. Et crew på 2 personer hjalp til med å organisere VR-opplevelsen og Thon Eiendoms salgsteam var tilstede for å identifisere potensielle kjøpere, dele ut prospekter, og få interesserte til å tegne seg på interesseliste for kjøp.

Resultater

Vi så at aktiveringen fungerte svært effektivt og at vi klarte å fange intressenter og et engasjemnet rundt aktiveringen. Vi klarte også å møte en eldre målgruppe som var aktuell for de litt større leilighetene. Vi så også at VR som virkemiddel fungerte fint for denne målgruppen. Kostnad for markedsføring og gjennomføring av event ble på kr 6 428 per interessent.

147
Gjennomførde VR aktiveringen
70+
Prospekt ble delt ut
86%
Sa de opplevde å bli sterkt påvirket av VR aktiveringen

VR-visning av to av våre nye leiligheter på Skårerløkka var kjempepopulært. Vi gikk tom for boligprospekter og måtte kjøre for å hente flere mens vi holdt på. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra de som prøvde. Det de likte best var å kunne gå rundt i leilighetene å se romfordeling, solforhold og utsikt. Vi håper at dette kan bidra til økt interesse for våre boliger i fremtiden.

Stig Christian, assisterende salgssjef i Thon Eiendom

Growth Stories