Scroll for å utforske
KlikkKlikk for å bryte igjennom
KlikkKlikk for å være fryktløs

Lexus – Car configuration maximization

Kunde

Lexus

Marked

Norge

Positive Provocation

Lexus satser   kombinasjonen av teknologi, automatisering og kreativitet for å gi relevant innhold til rett bruker.

Del
Vår tilnærming
01.
Utfordring

Lexus ønsket å ta i bruk displayannonsering på en måte som i større grad leder til konvertering på nett. Dette både i form av fullførte bilkonfiguratorer, og bestilling av prøvekjøring. For digitale kanaler var display-annonsering en av de laveste trafikk-kildene når det gjaldt konvertinger, og trafikk-kvalitet. I tillegg til dette så man en utfordring med ressurs- og tidsbruk knyttet til produksjon, endringer og oppdateringer av annonsemateriell. Det var et ønske å effektivisere og forenkle arbeidsprosessen for å både kunne snu seg raskere og gjøre endringer forløpende, samt å frigjøre tid.

02.
Innsikt+Strategi

Annonsering på net oppleves ofte som støy, og “banner blindness” er en reel utfordring. Mye tyder på at personlige og mer tilpassede annonser får bedre oppmerksomhet og resultater. DCO (dynamic creative optimization) har et stort potensiale til å hjelpe merkevarer med å levere mer relevant innhold til målgrupper basert på data og innsikt.

Ved å sette opp en dymisk feed med alle de ulike annonseelementene som utgjør de enkelte bannerne, i kombinasjon med data og målgrupper kan vi tilpasse og optimalisere annonsemålretning for å drive konverteringer. Oppsettet er skapt for å ta høyde for vokse og utvides på sikt, og henter elementer direkte fra Lexus.no.

03.
Aktivering

Med utgangspuinkt i bilkonfiguratoren og Lexus sine prioriterte modeller skapte vi et trinnbasert annonseløp som tok sikte på å lede bruker gjennom til fullført bilkonfigurator og deretter bestilling av prøvekjøring. Steg en rettes mot brukere som har besøkt Lexus.no, men ikke noen spesifikk modell. Steg 2 er inndelt ettter hvilken modell brukere har sett på og inviterer til bruk av bilkonfigurator. Steg 3 rettes mot de som har tatt i bruk bilkonfigurator, og oppfordrer til å fullføre denne. Til slutt rettes steg 4 mot de som har fullført bilkonfigurator og oppfordrer til å bestille prøvekjøring.

I tillegg til dette suppleres retargetingløpet med en prospecting feed som driver nye brukere til å sjekke ut Lexus sine ulike modeller. Prospecting feeden har i tillegg blitt tatt I bruk i forbindelse med kampanjer som Lexus-dager, og som løsning i direktekjøp. På denne måten har man alltid en løsning som gjør at vi kjapt og enkelt kan ha aktuelle budskap der det trengs.

Resultat

Det første kvartalet med DCO ga Lexus en økning på 52% i fullførte bilkonfiguratorer sammenlignet med kvartalet før. Dette gir en konverteringsrate på 6,58%. I tillegg har vi redusere bruk av tid på kampanjeoppsett og spesialister involvert.

+52%
Fullførte bilkonfiguratorer
1 dag
Produksjonstid

Growth Stories