Scroll for å utforske
KlikkKlikk for å bryte igjennom
KlikkKlikk for å være fryktløs

Slik engasjerer Grønt Punkt beslutningstakere ved å bruke LinkedIn​

Kunde

Grønt Punkt​ B2B

Marked

Norge

Positive Provocation

Grønt Punkt Norge har tatt en posisjon på LinkedIn og økt kunnskap hos sin målgruppe. Dette reflekteres av økte medlemmer i 2018. Fra oppstart på LinkedIn hadde Grønt Punkt Norge 6400 medlemmer. I utgangen av 2018 har dette økt til 6546 medlemmer. Dette er et betydelig resultat I en bransje hvor det er høy terskel å få nye medlemmer.​

Del
Vår tilnærming
01.
Utfordring

Grønt Punkt Norges konkurransesituasjon endret seg fra å være alene som aktør, til å få konkurranse på markedet. I tillegg til lav kunnskap og engasjement hos eksisterende medlemmer. ​

Etter mange år som eneste aktør innen emballasjegjenvinning i Norge fikk Grønt Punkt Norge konkurranse.​

Grønt Punkt Norge opplevde liten kunnskap og lavt engasjement hos medlemmene (som er avfallsprodusenter og avfallsbesittere):​

  • Lav bevissthet hos ledelsen om aktørene på markedet og forskjellene mellom dem​
  • Lav kunnskap om hva Grønt Punkt Norge er og hva tjenesten Grønt Punkt Norge tilbyr (og medlemskapet de betaler) består av​
  • Lav bevissthet rundt miljøutfordringer generelt og resirkulering / gjenvinning spesielt​
  • Varierende engasjement for tilrettelegging og intern oppfølging av avfallssortering​
  • Lav bevissthet rundt verdiene av at brukt emballasje kan gjenvinnes til nye og nyttige produkter.
02.
Innsikt+Strategi

Grønt Punkt Norge hadde lenge fokusert på B2C kommunikasjon om gjenvinning. B2B markedet som er den største inntektskilden var lenge satt til side, da de tidligere var eneste aktør på markedet. Det var nå viktig å fokusere på kommunikasjon mot bedriftsledelsen til produsenter og avfallsbesittere i bedriftsmarkedet.​

Hva skulle vi gjøre for å oppnå våre mål, og hvilken innsikt og idé skulle bidra til vekst/endring? I samarbeid med Grønt Punkt Norge og LinkedIn ble innholdet bestemt til å dreie seg om utdanning av målgruppen, fremsnakk av medlemmene og kontinuerlig kommunisere mot samme målgruppe. LinkedIn bidro med innsikt til blant annet antall følgere i startfasen, tips om hva slags tekst som fungerer og bistod Wavemaker med rådgivning. I og med at Grønt Punkt Norge er en produsentansvarsordning for emballasje, vil temaet de ville snakke om være innen miljø og bærekraft. Dette er et tema LinkedIn og Waveamker så var noe som engasjerte, gitt at man er tro mot innhold og målgruppen.​

03.
Aktivering

Med tanke på målsetting, tema og målgruppe ble LinkedIn valgt som kanal. LinkedIn er verdens største B2B-plattform med over 2 millioner medlemmer i Norge. Det er en plattform hvor beslutningstakere er veldig aktive gitt at innholdet er engasjerende, og medlemmene har et annet modus enn på andre plattformer. Beslutningstakere på LinkedIn er ca. 1,8 ganger mer aktive enn gjennomsnittet. Dette var også en fin mulighet for Grønt Punkt Norge til å ta en posisjon på LinkedIn som eksperter innen sitt felt.

  • LinkedIn ble valgt som kanal for å hjelpe Grønt Punkt Norge til best mulig å ta en posisjon som en rådgiver innenfor​ emballasjegjenvinning og bærekraft.​
  • Innholdet skulle utdanne og øke kjennskap til Grønt punkt Norge sine tjenester. Artikler som «5 tips til mer bærekraftig drift» o.l ble mye brukt i starten.​
  • Etter hvert som vi fikk analysert resultater fra tidligere kampanjer, skjønte vi fort at fremsnakk av medlemmer samt informasjon og kunnskap om miljøutfordringer var det som engasjerte mest.​
  • Fokuset ble da flyttet til å optimalisere budskap og kreativer for å øke engasjementet. Grønt punkt Norge på LinkedIn skulle gi verdi for beslutningstakeren, gjennom relevant informasjon om bærekraftig drift, aktualiteter og fokus på en sirkulær økonomi.​

Resultat

Grønt Punkt Norge klarte på kort tid å oppnå resultater som det tar flere år å bygge. Metodikken har vært å utdanne målgruppen gjennom innhold som skaper engasjement, være tro mot målgruppen og optimalisert etter hva som har engasjert målgruppen mest. Grønt Punkt Norge har tatt en ledende rolle innen tema gjenvinning og bærekraft på LinkedIn.​

Gjennomsnittlig benchmark for engasjement på LinkedIn er på 0.3%. I løpet av ett år har Grønt Punkt Norge et snitt-engasjement på 0,87%. Dette har fortsatt å øke, og er i dag på 2,24% (2019).

I 2017 hadde Grønt Punkt Norge 600 følgere på LinkedIn. I utgangen av 2018 har dette økt til 4012 følgere. Det er en økning på 568%!

568%
Økning på antall følgere på 3 år​
2.24%
Engagement Rate på Linkedin​

Growth Stories