Scroll for å utforske
KlikkKlikk for å bryte igjennom
KlikkKlikk for å være fryktløs

Wavemaker Norge fyller fem år – byråsjefen gleder seg til fortsettelsen

I fem år har det internasjonale mediebyrået Wavemaker tatt hånd om norske kunder fra sitt kontor i Kongens gate 6. Administrerende direktør/CEO Cathrine Hagen er både stolt og imponert over hvordan byrået har vokst, og gleder seg til fortsettelsen.

Hva synes du er det mest spennende med å lede Wavemaker i Norge?

– Det raske svaret er kunder og folk. Det å lede et selskap handler i stor grad om å lede folk, og for meg er det å lykkes med å utvikle og drive Wavemaker sammen med dyktige medarbeidere min største motivasjon i hverdagen, sier Cathrine Hagen.

– Heldigvis består Wavemaker av mange utrolige kompetente og engasjerte folk, som utfordrer hverandre, og meg, daglig. Dette gjør at vi hele tiden øker kunnskapen og kompetansen vår som er de viktigste ingrediensene for å lykkes med å drive et mediebyrå. I tillegg har vi et fantastisk globalt nettverk i ryggen hvor over 7 000 Wavemakere er knyttet sammen i et felles operativsystem. Gjennom det kan vi “møtes” og utveksle erfaring, få hjelp og holde oss oppdatert på trender og utvikling globalt.

– I tillegg til folk brenner jeg for kundene våre. Vi jobber med så mange spennende kunder på tvers av mange kategorier. At vi klarer å hjelpe de med å skape vekst med gode medie- og kommunikasjonsstrategier er det som virkelig driver meg og som får meg til å glede meg å gå på jobb hver dag.

Hvordan var det å etablere Wavemaker i Norge?

– Det har vært og er veldig spennende å etablere Wavemaker i det norske markedet. For det første er det stor forskjell på å bygge et selskap fra bunnen av kontra det å etablere en ny merkevare gjennom fusjon av to eksisterende selskap. Wavemaker oppstod jo ved at vi, på tvers av over 80 markeder i verden, fusjonerte to eksisterende selskap med mange dedikerte folk og mye kompetanse. Dette gav Wavemaker en kraft allerede fra starten av.

– Fokuset er enkelt og tydelig; Vi ønsker å skape vekst for våre kunder. Wavemaker er tuftet på å sømløst koble media, innhold og teknologi sammen på en måte som realiserer det vekstpotensialet vi identifiserer. Det å se på hvor vekstpotensialet hos kunden er som utgangspunkt for vårt arbeid er en spennende tilnærming til medierådgivning. Vår suksess vil avhenge av kundens suksess, og det er et godt utgangspunkt for et tett samarbeid!

Cathrine Hagen er CEO i mediebyrået Wavemaker Norge som fyller fem år i desember.

Hvordan vil du beskrive Wavemaker som byrå?

– Wavemaker er et byrå der kunnskapen og erfaringen til våre rådgivere i kombinasjon med våre egne data og utviklede verktøy skaper de beste mediestrategier. Jeg mener vi har en konkurransefordel i våre verktøy og førstepartsdata som i første rekke handler om forbrukerinnsikt og medieplanlegging.

– «Wavemaker Momentum» er verdens største database av kjøpsreiser bygget opp av over 1,5 millioner innsiktsstudier om hvordan og hvorfor forbrukere gjør som de gjør, gjennom hele kjøpsreisen. Helt fra en passiv fase og til et faktisk kjøp. Her har vi data fra over 90 markeder og over 50 ulike kategorier. Vi har også gjennomført mange norske Momentum-studier som gir oss unik innsikt i kategorien, blant annet innenfor møbler, byggevare, dagligvare og forbrukerelektronikk.

– Dataen fra Momentum kan vi så bruke inn i vårt medieplanleggingsverktøy Architect, slik at vi for eksempel kan lage målgrupper og segmenter av de som trigges inn i en kategori av ulike årsaker, eller målgrupper av de som har en sterk formening om hvilket merke de vil kjøpe neste gang.

– Dette medieplanleggingsverktøyet er noe av det råeste jeg har sett gjennom mine snart 20 år i bransjen og er et verktøy våre eiere WPP har lagt ned store ressurser for å utvikle. I tillegg til data fra Momentum, benytter det andre førstepartsdata og ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens er det et unikt verktøy for våre rådgivere som sparer mye tid på arbeid de tidligere bruke langt tid på. Den tiden kan de bruke til dialog med kunden i stedet. For uansett hvor godt verktøyet er trenger det input og korrigering fra dyktige og erfarne rådgivere.

– Vi kan på mange måter si at vi kombinerer det beste av mennesker, data og verktøy for å gi kundene våre den mest optimale miksen av kanaler som sikrere høyest ROI.

Hvordan ser fremtiden for et mediebyrå ut?

– De siste tre årene har vist oss at det er vanskelig å forutsette hva som kommer rundt neste sving. Vår bransje endrer seg raskt og vår viktigste oppgave er å ligge i forkant av denne utviklingen. Jeg tenker da på digital transformasjon, fragmentering av mediekanaler og ikke minst hurtig endringer i forbrukeradferd. Disse endringene påvirker i stor grad hvordan vi som selskap organiserer oss, og hvilken kompetanse Wavemaker trenger i fremtiden.

– Samtidig er det noe som er konstant – og som jeg tror vil fortsette å være konstant for all fremtid; Wavemaker skal være bunnsolide på de beste mediestrategiene. Vi har erfarne og dyktige rådgivere, vi har unike data til bruk i egenutviklede medieplanleggingsverktøy. Med det som fundament skal vi hver dag, i mange år fremover, levere planer og strategier som skaper vekst for våre kunder.

– En utvikling som er blitt tydeligere de siste årene er behovet for kompetanse som strekker seg utover de mer tradisjonelle «mediebyrå-rollene». Sammenlignet med fem år tilbake, har vi i dag ansatt spesialister på flere ulike områder for å både støtte og videreutvikle våre kunder – særlig når det gjelder digitale initiativer. Wavemaker har i dag egne spesialister innenfor innholdsproduksjon E-commerce, Digital strategi, Data og analyse. Dette for å kunne yte den servicen våre kunder forventer av oss, samtidig som det bidrar til å utvikle og heve kompetansen på flere fagområdet internt, avslutter Cathrine Hagen, CEO i Wavemaker Norge.

Artikkelen ble først publisert i Kampanje.

Next up